Nhà / Các sản phẩm / Điện trở loại xuyên lỗ / Điện trở dây quấn bằng nhôm

loading

Share:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

Điện trở dây quấn bằng nhôm

Tình trạng sẵn có:
Số:

Dimensions


Đặc điểm điện từ


Tất cả các phép đo được thực hiện ở 25 ° C ở độ ẩm tương đối 1kHz và 65%, trừ khi có quy định khác.

trước =: 
Tiếp theo: 
Nhà máy điện trở Hồng Kông
Điện trở là tên của chúng tôi

danh mục sản phẩm

đường dẫn nhanh

Liên hệ chúng tôi

  WhatsApp: +86-18926815312
  Skype: DZX_HKR
  Điện thoại: +86-852-2896 2782
  Fax:+86-852-2896-5291
  E-mail:resistor@hkresistors.com
  Địa chỉ: Khối A, 10/F, Tòa nhà công nghiệp Cheong Yick, 12 trên đường Yip, Chai Wan, Hồng Kông
Phản hồi
Bản quyền © 2022 Hong Kong Resistors Manufactory.. Đã đăng ký Bản quyền.SITEMAP. Được hỗ trợ bởi Leadong.com